Aktiviteter i klubben

Våre aktiviteter gjennom året presenteres i lenkene over og i aktivitetskalenderen

Publisert av Intraadministrator. Sist endret 24.01.2016

Våre ukentlige aktiviteter er tirsdagstrening og Texas scramble, damegolf, og seniorgolf.

Vi anbefaler alle å delta på disse aktivitetene som er gratis for klubbens medlemmer som både bidrar til et sosialt godt miljø, og gjør oss bedre på banen!

Ta også gjerne en titt i aktivitetskalenderen for en oversikt over årets aktiviteter

Fakta om aktiviteter
 

Aktiviteter er ulike tiltak som klubben iverksetter for medlemmene.

Enkelte tiltak er i regi av klubben eller klubbens ressurspersoner, andre aktiviteter iverksettes av medlemmene selv. Tiltakene er frivillige, men alle bidrar til å skape et godt miljø rundt klubben og er et godt bidrag til bedre helse.

Tiltak er i form av tilbud om trening, uformelle golfrunder og turneringer.