Spilleformer

IMG_0574.JPG - Klikk for stort bilde

SPILLETYPER:
Det er to hovedtyper av golfspill; Matchspill og Slagspill.

Matchspill spiller man om hull (Regel 2).

Slagspill er spill om best totalresultat etter spill av den fastsatte runden eller rundene (Regel 3).

Det er ikke tillatt å kombinere disse spilletypene i samme turnering (Regel 33-1)

 

SPILLEMÅTER:
Spillemåtene er singlespill, parspill og lagspill.

Under har vi satt opp en oversikt over en del andre aktuelle spilleformer.

Publisert av Bård Hansen. Sist endret 23.01.2016

MB900399454.JPG - Klikk for stort bilde

Matchspill

Matchspill er en klassisk spilletype, som har mange fordeler sammenlignet med Slagspill og Poengbogey.

Du spiller om hvert enkelt hull, der du kan vinne, tape eller dele hullet med din motspiller. Når noen leder med flere hull enn det gjenstår å spille er matchen slutt.

Matchspill er en hurtig spilleform, da du i tillegg har muligheten til å gi motstanderen hullet. Dette kan skje på greenen om bare en meget kort putt står igjen, men også tidligere på hullet om du selv for eksempel har slått to baller out of bounds og din motspiller ligger nært flagget på greenen.

Matchspill innbyr også til hjernenes kamp, der det gjelder å hele tiden tilpasse seg til motspillerens slag. Et annet morsomt innslag er de uventede hendelsene som alltid dukker opp under match og kaster om kull tilsynelatende gitte situasjoner,

Slagkonkurranse

Slagspillkonkurranse der det spilles en fastsatt runde og totalresultatet teller. Alle hull må hulles ut. Kan regnes uten handicap (brutto) eller med handicap (netto).

Bogey, Par og Stableford (Regel 32)

Former for slagspillkonkurranser hvor det spilles mot en fastsatt score på hvert hull.

Foursome (Regel 29)

To spiller mot to og hver side spiller en ball. Hver side spiller annen hver gang fra utslagsstedet, og annen hver gang på ballen (Se Regel 29). Før man starter bestemmes hvem som skal spille ut fra hull med oddetall og hvem som skal spille ut fra hull med partall. Hvis en bane har flere korthull på oddetall så er det en fordel at den spiller som oftest treffer greenen har utslag på oddetall.

Provisorisk eller annen ball satt i spill fra tee skal spilles fra den tee hvorfra den opprinnelige ballen ble spilt.

Greensome

En modifisert form av foursome. Begge spillere slår ut fra utslagsstedet og velger deretter hvilken ball de vil spille videre. Den som ikke slo den valgte ballen slår det andre slaget, deretter spilles det som i foursome.
I greensome spilles ikke provisorisk ball fra tee.

Greensome skaper en lagfølelse som er morsom avveksling fra fokuset omkring det egne individuelle resultatet. Husk bare på å spille i riktig rekkefølge, annethvert slag etter at man har valgt beste ballen. Scoren bruker også kunne bli riktig bra.

Irish Greensome

Som navnet tyder på så er dette en variant av vanlig greensome. Forskjellen er at på alle par 4 og par 5 hull slår man 2 slag før man velger hvilken ball som skal spilles videre på under fortsettelsen av hullet. Når valget av ball er gjort slår den spilleren som fikk valgt bort sin ball først for deretter å spille annenhver som i Foursome.

Fordelen med denne spilleformen jamført med Foursome og vanlig Greensome er at hver deltaker får slå flere slag under runden.

Begynn med å forsøke på hjemmebanen, sannsynligvis kommer du til å finne at opplevelsen iblant kjennes viktigere en det individuelle resultatet.

Threesome (Regel 29)

En spiller mot to og hver side spiller en ball. (Se Regel 29)

Three-Ball (Regel 30)

Tre spiller matchspill mot hverandre og hver spiller sin egen ball. Hver spiller spiller to adskilte konkurranser.

Københavner

Slagspillkonkurranse mellom tre spillere som deler 6 poeng på hvert hull. Den beste får 4 p., den nest beste 2 p.
og den dårligste 0 p. Er en spiller best alene og to like, blir poengene 4-1-1. Hvis to er best og en dårligst, blir poengene 3-3-0. Er alle like blir poengene 2-2-2.

Best-Ball (Regel 30)

En spiller mot den beste ballen til to eller
tre spillere.

Fourball (Regel 30 og 31)

To spillere danner side og spiller hver sin ball. Sidens beste resultat på hvert hull teller.

Fourball sammenlagt

To spillere danner side. Deres sammenlagte resultat på hullet er sidens resultat.

Fourball beste og dårligste (High and low)

Det spilles om to poeng på hvert hull. Sidenes beste ball spiller om ett poeng og sidenes dårligste ball spiller om ett poeng.

Ransome

To spiller mot to i tre separate seks-hulls konkurranser. På de første seks hullene spilles four-ball, neste seks hullene spilles foursome og på de siste seks regnes partnernes sammenlagte score.

Nassau

Det spilles om tre poeng. Ett poeng for beste første ni hull, ett poeng for beste siste ni hull og ett poeng for beste runde.

Eclectic

Slagspillturnering over to eller flere runder. For hvert hull noteres fortløpende det beste resultatet. Summen av det beste resultatet på hvert enkelt hull gir til slutt konkurransens sluttresultat.

Tiden for hvor lenge en Running Electic varer kan variere, men ikke sjelden løper konkurranseformen over større deler av golfsesongen. Du har mange runder på å prestere beste resultat på hvert hull.

Flaggkonkurranse

Slagspillkonkurranse der et flagg plasseres der spillerens ball ligger når han har brukt sine slag (par + spillehandicap.). Hvis en deltager ikke har brukt alle sine slag til og med det 18. hullet, fortsetter spillet på
andre runden (19. hullet). Den som kommer lengst vinner turneringen. Hvis en spiller med sitt siste slag slår out of bounds eller mister ballen, settes flagget ned på det stedet hvor det siste slaget ble spilt fra.

Snorkonkurranse

Slagkonkurranse hvor spilleren får en snor like lang i meter som hans spillehandicap. Under spillet kan han forbedre ballens beliggenhet ved å flytte den. Snoren klippes av med samme lengde som ballen flyttes. Utover snoren får spilleren inget spillehandicap. Det antall slag spilleren har brukt på runden er sluttresultatet uansett
om han har forbrukt snoren eller ikke.

Slaggolf

Spilles som slagkonkurranse, men hvor antall slag pr. hull er begrenset. Alle spillere får spille maksimalt fire (4) slag mer enn hullets par. Har spilleren ikke hullet ut etter disse slag, plukkes ballen opp og scoren noteres til hullets par + fem (5)

Scramble

Hvert lag består av to, tre eller fire spillere. Samtlige spillere slår hver sin ball fra utslagsstedet. Deretter velger laget den best plasserte ballen. Øvrige baller plukkes opp. Deretter dropper spillerne i valgfri rekkefølge innen en køllelengde og slår sine slag. På greenen plasseres ballene på samme punkt som valgte ball og i bunker gjenskapes ballens leie. Så snart noen i laget har hullet ut, noteres scoren og laget fortsetter til neste hull. En utjevnende faktor kan være at hver spiller skal ha tre eller fire tellende "driver". Turneringen bør
spilles uten handicap. Hvert lag bør kombineres slik at sammenlagt handicap blir så lik som mulig. Ved bruk av handicap bør et 2-mannslag få 25 prosent av sammenlagt spillehandicap, et 3-mannslag 15 prosent av sammenlagt spillehandicap og et 4-mannslag 10 prosent av sammenlagt spillehandicap.

ProAm

Lagspill hvor laget vanligvis består av en profesjonell spiller og de øvrige er amatører.

Fakta om spilleformer


Valg av spilleform gjør golfen mer interessant. Ved å variere spilleform tilfører man golfsporten nye dimensjoner, og gjør spillet mer spennende.

Både valg av spilletype og spilleform gjør at vi kan konkurrere eller sosialisere på ulike måter.