Hull 2/11

H2.bmp - Klikk for stort bilde

Publisert av Bård Hansen. Sist endret 31.12.2018

h2 - Klikk for stort bilde Hull2 vannhinder.jpg - Klikk for stort bilde Green hull 2 - Klikk for stort bilde

Hull 2 kan synes som er relativt kort par 4 hull, men byr på flere utfordringer.

Fra utslaget er det trangt og frem til starten av fairway er det henholdsvis 120 meter (43), 90 meter (38) og 60 meter (33). Dette kan synes som en grei start, men dersom det er motvind, så kan denne være stri her.

Utfordringene fra utslag er i tillegg til lengden til fairway out of bounds på hele venstre side og skogen på høyre side.

Vær klar til å rope FORE dersom ballen går over skogen på høyre side, da slaget går mot greenen på hull 4.

Den neste utfordringen er i søkket på banen ligger et vannhinder som fanger mange baller. For å være sikker på å gå over på utslaget må du drive 195 meter (43), 162 meter (38) eller 135 meter (33).

Dersom du ikke driver langt nok er det beste å legge seg opp i fairway på toppen av bakken foran vannhinderet. Da er det mulig å spille seg inn på green, et innspill normalt på ca. 150 - 160 meter.

Greenen er ondulert i tre ulike platåer. Til venstre for green er det et lite vannhinder som trekker til seg en del baller.

Neste hull - Hull 3

Tilbake til forrige hull - Hull 1