Lokale regler

DSC00977.jpg - Klikk for stort bilde For å sikre like forhold for spillerne og bedre flyten på banen har Namsos Golfklubb innført lokale regler knyttet til spill på Sævik Golfbane.

Publisert av Håkon Romuld. Sist endret 17.01.2016

Flyttbare hindringer – Regel 24-1. Takk for spillet - Klikk for stort bilde
Steiner i bunker. Gule, røde og blå merkestaker med eller uten hvit topp.

Uflyttbare hindringer – Regel 24-2.
Trær med støttepinner er å anse som uflyttbare hindringer.

Grunn under reparasjon – Regel 25-1.
Maurtuer. Steinfylte dreneringsgrøfter.
Skader i bunker forårsaket av rennende vann. Fritak gis kun for ballens leie.

Plugget ball.
Fritak utvidet til å gjelde hele spillefeltet – se side 127 i regelboken.

Grunn under reparasjon med spilleforbud.
Grunn under reparasjon som det ikke er lov å spille fra, er merket med blå staker med hvit topp. Fritak skal tas etter regel 25-1.

STRAFF FOR BRUDD PÅ LOKAL REGEL:
Matchspill – Tap av hull. Slagspill – To slag.

Avstandsangivelser.
Avstander på denne banen er målt til midten av greenen.

Vannhindre – sidevannshindre
På denne banen er alle vannhindre merket.