Slopetabeller

Her finner du Slopetabell for damer og herrer på Sævik golfbane.

Utslag 43 tilsvarer gammelt gult utslag, og utslag 38 rødt. i tillegg er det målt opp og markert utslag som med fordel kan benyttes av nybegynnere, utslag 33.

Tallene angir lengde på banen i 100m dersom hullet spilles fra dette utslagsstedet, altså blir banen 3800 meter lang dersom du spille 18 hull fra utslag 38.

Ny slope ble gitt høsten 2014 samtidig som utslagene fikk nummer i stedet for farge.

Banen ble reslopet våren 2018 - og slopetabellene ble noe endret. Oppdaterte  tabeller ligger på hjemmesiden. Systemet for beregning av slope er i stor grad basert på lengde på hullene, og ikke i like stor grad på bredde eller andre vanskeligheter som møter deg. Dette gjør at banen føles noe "vanskelig" spille og score godt på. Banen oppfordrer til å spille næyaktig og ligge i fairway. Dette gir positive utslag på spill på andre baner seinere.

Publisert av Bård Hansen. Sist endret 30.12.2018

Det er mange faktorer som påvirker banens vanskelighetsgrad, og derigjennom banens slope- og baneverdi. Den mest fremtredende faktoren er hullenes lengde. En mer detaljert forklaring om slope finner du her. 

Vil du beregne spillehandicapet ditt selv ut fra slope- og baneverdi, finner du forklaringen på hvordan du gjør det her.

Fakta om slope
 

Slopesystemet har utvilsomt bidratt til at norske spilleres handicap har blitt slik at man på de forskjellige banene får et spillehandicap (mottatte slag) som stemmer bra med golferens spillestyrke og den aktuelle banens vanskelighetsgrad.

De fleste av golfbanene i Norge er slopet. Ved årsskiftet 2013/2014 var 175 baner slopet.

USGAs bestemmelser for sloperating innebærer at alle baner rerates hvert tredje år frem til og med det niende året. Deretter rerates banen hvert tiende år.

For at en en bane skal kunne bli slopet må de tilfredsstille minimumskrav til bane for sloperating.