Handicapregulering

Nedenfor finner du tabellen som viser hvordan du blir regulert opp eller ned i handicap basert på hvilken handicapkategori du tilhører og antall poeng du har fått.

Tabellen benyttes som følger:
En spiller med HCP 25 - kategori 4 skal ikke justeres opp dersom man har 32 poen eller mer. Dersom man har 31 poeng eller mindre skal man justers opp med 0,1 poeng. Dersom man scorer mer enn 36 poeng, skal man justeres ned med 0,4 poeng for hvert poeng man har over 36 poeng. 

Eks.
28 poeng - skal skrive deg opp med 0,1 til HCP 25,1
39 poeng - skal skrive deg ned (39-36)*0,4 = 3*0,4 = 1,2 poeng til HCP 23,8

Publisert av Bård Hansen. Sist endret 24.01.2016

 handicapjustering.JPG - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

Fakta om handicap
 

EGA Handicap System revideres hvert fjerde år. De gjeldende handicapbestemmelsene er gyldige fra 1. januar 2016.
 

European Golf Assosiation (EGA) introduserte EGA Handicap System 1. januar 2000.

Systemet er svært likt det systemet som ble innført av Council of National Golf Unions (CONGU) i 1983, og som har vært benyttet av NGF med små endringer i perioden 1983– 2000.

En oversatt og bearbeidet versjon av EGA Handicap System som bygger på de prinsipper som er nedfelt i EGA Handicap System ble innført i Norge fra 1. januar 2001.

USGA Course Rating System ble innført i Norge i 1996 etter USGAs godkjennelse av 1. august 1995. Siste versjon av EGA Handicap System ble revidert av EGA i 2011 og de nye bestemmelsene har gyldighet i 2012-2015.

Fakta og EGA Handicapsystem 2014-2015 finner du her

Endringer i EGA Handicapsystem fra 2016 finner du her

Fakta om spilleformer og handicapjusteringer finner du her