Namsos golfklubb

Namsos golfklubb er etter vår mening landets triveligste golfklubb hvor alle kan føle seg velkomne!

Publisert av Bård Hansen. Sist endret 27.01.2016

I Namsos golfklubb legger vi vekt på trivsel, sosiale aktiviteter, og golf som en idrett for alle. Har du lyst til å begynne med golf, eller bare prøve deg, kan du kontakte en av styrets medlemmer eller møte opp på Sævik golfbane hver tirsdag kl 1800 for gratis instruksjon og introduksjon.

Namsos golfklubb er i dag i underkant av 200 medlemmer i alle aldre, og vi har aktiviteter som passer alle sammen. Gamle som unge, erfarne som nybegynnere. 

Fakta om Namsos golfklubb
 

  • Stiftet 19. Oktober 1999, da under navnet Namsen Golfklubb.
  • Sommeren 2000 åpnet Sævik Golfbane en treningsbane med 6 hull - par 63.
  • Årsskiftet 2000/2001 ble golfklubben og banen adskilt. Sævik Golfbane AS ble stiftet 05.12.2000 av tre private aktører for å bygge ut og drifte baneanlegget etter ønske fra grunneierne. Det ble inngått avtale mellom AS’et og klubben om en brukeravtale.
  • Banen ble første gang slopet 11.08.2004.
  • Sævik Golfbane AS ble etter hvert overtatt av Namsen Golfklubb, der virksomheten og banen ble overført til klubben og AS’et ble slettet i 2005. Klubben overtok forpliktelsene til baneselskapet.
  • 30. November 2004 ble det besluttet å endre navn på klubben fra Namsen Golfklubb til Namsos Golfklubb.
  • Banen er egen design.
  • Vinteren 2012/2013 satte klubben i gang et omfattende arbeid med utvidelse av banen fra 6 til 9 hull, med nye hull 6, 7  og 8. Parallelt ble det gjennomført omfattende endringer på hull 1, 2, 3, 4, 5 og 9. Baneutvidelsen er 100% gjennomført på dugnadsbasis.  
  • Fra 2015 åpnet en fullverdig 9-hulls bane - par 66.