Aktivitetskomite

MB900432455.JPG - Klikk for stort bilde

Leder av aktivitetskomiteen er:

Åge Tinko Selvik - 901 43 382 - VTG ansvarlig
age.selvik@posten.no 

Øvrige medlemmer er:
-  Christer Maansson - 481 33 485 - Ansvar for treninger
christermaansson@yahoo.no

- Solbjørg Moa - 456 61 691 - Turneringsansvarlig
solbjorg.moa@gmail.com

Publisert av Bård Hansen. Sist endret 09.02.2016

 Aktivitetskomiteen har ansvar for å koordinere klubbens aktiviteter mot spillere. Dette gjelder bla.:
 

- Treninger
--- Planlegging
--- Gjennomføring m/koordingering av egne trenere

- Turneringer
--- Planlegge
--- Gjennomføre
--- Kontakt med sponsor for turneringen

- Utdanning av klubbens ressurspersoner:
--- Trener 1
--- Dommerutdanning
--- Turneringsleder
--- Ansvarlige VTG-kurs


- Avholdelse av Veien til Golf kurs

- Rekruttering av medlemmer

--- Aktivisere gamle medlemmer
--- Skaffe nye medlemmer
--- Fadderordning nye medlemmer

- Koordinere Pro-undervisning

- Andre aktiviteter