Årsmøte

images[3].jpg - Klikk for stort bilde Årsmøtet i Namsos Golfklubb pleier å være godt besøkt.

Tilstedeværende får den første informasjonen om hva som har skjedd i det siste året og hva som kan komme til å skje kommende sesong.

Publisert av Håkon Romuld. Sist endret 27.03.2020

Fakta om Årsmøtet
 

Årsmøtet er det organ der du som medlem i størst grad kan påvirke veien videre.

Det er årsmøtet som legger premissene for driften av klubben det kommende året.

Årsmøtet skal hvert år behandle:

  • Årsmelding
  • Årsregnskap
  • Revisorsberetning
  • Valg av styre, revisor, valgkomite
  • Eventuelle endringer av vedtekter
  • Kontingent for kommende år
  • Budsjett for kommende år

Etter de formelle punktene og vedtakene vil det normalt være rom for å komme med spørsmål og innspill på hva vi skal prioritere, hva skjer og hva ser vi for oss i året og årene som kommer.