Årsmøte

images[3].jpg - Klikk for stort bilde Årsmøtet i Namsos Golfklubb pleier å være godt besøkt.

Tilstedeværende får den første informasjonen om hva som skal skje kommende sesong.

Publisert av Håkon Romuld. Sist endret 09.02.2016

Referat fra avholdte årsmøter er lagt ut under.

Fakta om Årsmøtet
 

Årsmøtet er det organ der du som medlem i størst grad kan påvirke veien videre.

Det er årsmøtet som legger premissene for driften av klubben det kommende året.

Årsmøtet skal hvert år behandle:

  • Årsmelding
  • Årsregnskap
  • Revisorsberetning
  • Valg av styre, revisor, valgkomite
  • Eventuelle endringer av vedtekter
  • Kontingent for kommende år
  • Budsjett for kommende år

Etter de formelle punktene og vedtakene vil det normalt være rom for å komme med spørsmål og innspill på hva vi skal prioritere, hva skjer og hva ser vi for oss i året og årene som kommer.