Banekomite

Takket være en dyktig banekomite og mange frivillige som legger ned utallige timer på banen, greier vi å holde en meget god standard på banen.

Banekomiteen hBjarne_traktor.jpg - Klikk for stort bilde ar ansvar for å organisere klipp og stell av banen, mens det finnes mange flere frivillige som bidrar i løpet av året.

I tillegg bidrar banekomiteen med planlegging av baneforbedringstiltak, vedlikehold av maskiner og utstyr, koordinering av dugnader, samt vurdering av investeringsbehov i forhold til utstyr og bane. 

Namsos golfklubb driver Sævik golfbane på dugnad, og som Bjarne viser her krever det innimellom både kreativitet og fantasi for å få ting gjort. Traktoren er klar for gjødsling...

Publisert av Håkon Romuld. Sist endret 14.05.2018
Verv Navn Mail Telefon
Banekomiteen 2016
Leder banekomite Robert Williamsen robert@williamsen.no 918 86 756
Baneansvarlig Svein Karlsen svein.h.karlsen@gmail.com 915 44 944
Medlem Per Andreassen per.k.andreassen@gmail.com 918 41 591
Medlem Terje Bangsund terjebangsund@yahoo.no 959 69 806
Medlem Hans Wullum aswullum@gmail.com 918 01 110