Styret i Namsos GK

Funksjon Navn Telefon E-post
Styret i Namsos Golfklubb 2015
Leder Håkon Romuld 970 85 740 haro@bdo.no
Nestleder Bård Hansen 909 46 091 bard.hansen@statskog.no
Styremedlem Åge Tinko Selvik 901 43 382 age.selvik@posten.no
Styremedlem Hege Duun Nilsen 900 60 328 hege@namdalelektro.no
Styremedlem Svein H. Karlsen 915 44 944 svein.h.karlsen@gmail.com
Styremedlem Solbjørg Moa 456 61 691 solbjorg.moa@gmail.com
Styremedlem Christer Maansson 481 33 495 christermaansson@yahoo.no
Publisert av Håkon Romuld. Sist endret 09.02.2016

 Referat fra avholdte styremøter finner du under:

Oversikt over tidligere ledere

 

Namsos Golfklubb har siden stiftelsen hatt følgende ledere:

- 1999-2000  Knut Rasmussen
- 2000-2001  Yvonne van der Looe
- 2001-2004  Inge Fagerhaug
- 2004-2007  Bård Hansen
- 2007-2009  Claes Gøran Sellæg
- 2009-           Håkon Romuld