Kontingent 2019

MB900286224.JPG - Klikk for stort bilde Under følger satser for medlemskontingent i Namsos Golfklubb.

Vi i styret oppfordrer medlemmene til å melde inn hele familien, også de små barna som er på veg til å begynne å spille. Støttemedlemmer er også veldig velkomne.

Publisert av Bård Hansen. Sist endret 17.03.2019

Kontingentsatsene for 2019 ble vedtatt endret på årsmøtet 11.02.2019:

Medlemskontingenten har vært den samme i 2016-2018, men årsmøtet har funnet at denne nå må justeres. Minner om at medlemskap forutsetter gjennomført VTG-kurs, eller at man er i ferd med å melde seg på kurs. Dette både av sikkerhetsmessige hensyn og for å få en gjennomgang av sentrale regler ved golfen. Har du behov for kurs, send en mail til VTG-ansvarlig Åge Tinko Selvik på age.selvik@posten.no, eller en SMS til 901 43 382.

· Voksne 3.300,-
· Ektefelle/samboer 2.100,-
· Junior (13-19 år) 1.200,-
· Barn (tom 12 år) 250,-
· Fjernmedlem/Student 1.600,-
· Familiemedlemskap 5.500,- (2 voksne og ubegrenset antall barn under 20 år)

Vi oppfordrer til betaling til konto 8671.07.08845

HUSK!
Navn, Fødselsdato, mobilnummer og mail-adresse på alle medlemmer.

Styret i Namsos Golfklubb v/Håkon Romuld, styreformann -
Mobil: 970 85 740, evt. mail til haro@bdo.no