Kontingent 2022

MB900286224.JPG - Klikk for stort bilde Under følger satser for medlemskontingent i Namsos Golfklubb.

Vi i styret oppfordrer medlemmene til å melde inn hele familien, også de små barna som er på veg til å begynne å spille. Støttemedlemmer er også veldig velkomne.

Publisert av Bård Hansen. Sist endret 26.04.2022

Kontingentsatsene for 2022 ble vedtatt på årsmøtet 15.03.2022:

Minner om at medlemskap forutsetter gjennomført VTG-kurs, eller at man er i ferd med å melde seg på kurs. Dette både av sikkerhetsmessige hensyn og for å få en gjennomgang av sentrale regler ved golfen. 

· Voksne 3.500,-
· Ektefelle/samboer 2.200,-
· Junior (13-19 år) 1.200,-
· Barn (tom 12 år) 400,-
· Fjernmedlem 1.600,-

. Student (full tid) 1.200,-
· Familiemedlemskap 6.000,- (2 voksne og ubegrenset antall barn under 20 år)

Vi oppfordrer til betaling til konto 4448.19.51698 (OBS! - Ny konto!!)

HUSK!
Navn, adresse, fødselsdato, mobilnummer og mail-adresse på alle medlemmer.

Ber om at kontingent betales inn snarest, og senest innen 30/4-21 for å unngå å miste spillerett!

Har du behov for å endre opplysninger i golfboks, ta kontakt med Hege Duun Nilsen. mobil: 90060328, mail: hege@namdalelektro.no

 

Styret i Namsos Golfklubb v/Håkon Romuld, styreformann -
Mobil: 970 85 740, evt. mail til haro@bdo.no