Årsmøte Namsos Golfklubb 2021

gaveldommerklubbe.jpg - Klikk for stort bilde

Publisert av Håkon Romuld. Sist endret 29.01.2021

Saevik.JPG - Klikk for stort bilde

Foreløpig saksliste årsmøte

 

 

 1. Åpning, registrering
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
 4. Årsmelding
 5. Regnskap for 2020
 6. Revisors beretning
 7. Valg av:
  - Styremedlemmer
  - Revisorer
  - Valgkomite
  - Kontrollkomite
 8. Kontingenter for 2021
 9. Budsjett for 2021
 10. Fullmakt til opptak av lån - spillemidler