Tid for innbetaling av kontingent for 2022

MB900286224.JPG - Klikk for stort bilde

Minner om at siste frist for innbetaling av kontingent er satt til 30.04.2022

Betal inn for å unngå å miste spilleretten!

Publisert av Hege Duun Nilsen. Sist endret 26.04.2022

Kontingent 2022:

 - Voksne 3.500,-

- Ektefelle/samboer 2.200,-

- Junior (13-19 år) 1.200,-

- Barn (tom 12 år) 400,-

- Fjernmedlem 1600,-

- Student (full tid) 1.200,-

- Familiemedlemskap 6 000,- (2 voksne og

ubegrenset antall barn under 20 år)

 

Vi oppfordrer til betaling til konto

4448.19.51698